Robyn Verzekeringen

Informatie facturatie en toegepaste tarieven

 

Algemene informatie 

 • Per factuur (per post) wordt een forfaitaire administratiekost t.b.v. 4,00 €/brief aangerekend. De betalingstermijn van iedere factuur is 10 dagen te rekenen vanaf verzenddag factuur 
 • Herinneringen geven aanleiding tot de aanrekening van forfaitaire administratiekosten t.b.v. 10 €/herinnering 
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld 
    

In geval van betwisting 

 • In geval van een betwisting is de klant ertoe gehouden de rubriek en het betwiste bedrag te vermelden. Het niet-betwiste bedrag dient tegen vervaldag te zijn betaald 
    

In geval van niet-betaling 

 • In geval van niet-betaling van een factuur tegen de vervaldatum stuurt Robyn Verzekeringen NV via alle geschikte middelen (brief, e-mail, sms, enz.) een aanmaningsbericht naar de in gebreke blijvende klant of de door hem aangeduide betalende derde 
 • Door het verstrijken van de in de herinnering vermelde betalingstermijn wordt de klant van rechtswege in gebreke gesteld. In geval van niet-betaling van de factuur op vervaldag zijn berekende verwijlintresten verschuldigd op het niet-betwiste totaalbedrag van de factuur 
 • Wanneer Robyn Verzekeringen NV de inning van de vordering toevertrouwt aan een derde, zal daarvoor een bedrag in rekening worden gebracht