Robyn Verzekeringen

Onze waarden

Grote bereikbaarheid en vlotte toegankelijkheid

Bij Robyn verzekeringen

geloven we dat een contact voor de klant zo gemakkelijk mogelijk moet zijn. Dit zowel telefonisch, digitaal als persoonlijk op kantoor of ter plaatse.

Bij schade is Robyn Verzekeringen bovendien 24/7 beschikbaar.Empathie omgezet in engagement

Bij Robyn Verzekeringen

vinden we het belangrijk te luisteren naar de klant.

Door onze klant te begrijpen, helpen we altijd op de gepaste wijze.

Het vertrouwen van de klant waarderen en waard zijn

Bij Robyn Verzekeringen

Is eerlijkheid, integriteit en transparantie het fundament om het vertrouwen van de klant waard te zijn.Openheid naar de klant en discretie naar de buitenwereld

Bij Robyn Verzekeringen

Interpreteren we discretie niet uitsluitend als geheimhouding. Robyn Verzekeringen gebruikt informatie alleen professioneel en hebben daar geen waardeoordeel over.