Robyn Verzekeringen

Privacy Policy

 

Privacybeleid

Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf stelt. Alle persoonlijke informatie die u ons bezorgt, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld in overeenstemming met de huidige wetgeving.

 De GDPR of AVG is een Algemene Verordening met betrekking tot Gegevensbescherming. De overheid heeft hier de bedoeling om de persoonlijke data van de Europese Burger te beschermen. In onze moderne maatschappij worden talloze gegevens verzameld over personen en daar niet altijd zorgvuldig genoeg mee omgesprongen of zelfs verkocht aan derden. Omdat deze informatie soms op illegale wijze of zonder medeweten van de betrokkene gesprokkeld wordt, was het hoog tijd deze praktijken aan banden te leggen. Sedert 25 Mei 2018 is deze maatregel ook voor ons van kracht.

Uw privacy bewaken we samen met u

 

Doeleinden

Indien u gegevens achterlaat, heeft u heel wat rechten. Wanneer u voor de verwerking uw toestemming geeft, kunt u deze nadien altijd terug intrekken.

Robyn Verzekeringen is actief op in verzekeringen. Wij vergelijken voor u voorwaarden, stellen offertes op, dienen aanvragen in, beheren uw polissen en contracten, schadedossiers, …

Sommige onderdelen van bestaande wetgevingen spelen dan:

  • de distributiewetgeving verplicht tot het bijhouden van data en informatie omtrent de toekomstige onderschrijver van een contract.
  • de witwaswetgeving: het voorkomen van witwassen bevat een luik voor onze sector. Die moet signalen opvangen en die doorgeven aan de bevoegde instanties door de wet gecreëerd. Identificatie via e-ID of andere identificatiedocumenten hoort tot de mogelijke manieren om de identiteit van personen na te gaan. Alleen de strikt wettelijke informatie wordt in dat geval bijgehouden.
  • het voeren van een boekhouding, voorkomen van fraude, zijn domeinen waar de controle van gedetailleerde gegevens en transacties tot in het kleinste detail worden nagekeken. Sommige experts (boekhoudkundige, audit, fiscaal) kunnen toegang hebben tot de gegevens.
  • de privacywetgeving verplicht Robyn Verzekeringen om te reageren indien de privacy commissie klachten behandelt en hiervoor bepaalde informatie nodig heeft.
  • de vragen van gerechtelijke overheden (politie, parket, onderzoeksrechters, rechtbanken) moeten ook door Robyn Verzekeringen beantwoord worden.


Dat wordt het gerechtvaardigd belang genoemd.

Robyn Verzekeringen moet in staat zijn om zijn echte economische en commerciële activiteit te kunnen uitoefenen. Hiervoor gebruiken wij persoonsgegevens. Wij kunnen de informatie die u ons geeft o.a. gebruiken om uw dossier te beheren (bv. offertes, beheer van uw schadedossier, lopende contracten,  …), u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden interesseren.

Robyn Verzekeringen kan deze gegevens die worden verzameld doorgeven aan derde partijen die contractueel verbonden zijn met Robyn Verzekeringen (bv. verzekeraars, , subagenten en partners, compliance, audit, financiële rapportering, ons beheersplatform Brio, advocaten en consultants, bedrijven die data archiveren, Dropbox, Microsoft -o.a. Outlook-, Google -o.a. Google analytics-, …) om gevolg te kunnen geven aan uw vraag (bv. offerte, - of verzekeringsaanvraag, …). Deze bedrijven hebben op hun beurt eveneens een privacybeleid conform de geldende wetgeving. Dit kunt u steeds op hun website raadplegen.

 

Gebruik

Waarvoor kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken?

Er zijn verschillende redenen of doelen waarvoor Robyn Verzekeringen persoonsgegevens gebruikt.

1. Identificatie, contact en correct advies

Om u te identificeren: naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, klantnummer, rijksregisternummer, …

Om u te contacteren: telefoonnummer, e-mail, taal, sociale media. Ook herkenning via vingerafdruk of andere technologische mogelijkheden (bv. oogherkenning) kunnen in de toekomst deel uitmaken van de wijze om u te contacteren en te herkennen.

Om u te adviseren en te servicen: uw klantenprofiel op basis van uw uiting van behoefte(s), uw gezinssituatie zoals burgerlijke staat de gezinssamenstelling, bepaalde sleutelmomenten in het leven (bv. wijziging tarificaties), uw financiële gegevens (spaarverzekeringen), medische gegevens (voor uw gezondheidsverzekeringen), strafrechtelijke informatie (bv. verkeersovertredingen, ongevallen met verzwarende omstandigheden), uw feedback via opmerkingen, suggesties  en klachten uit het verleden zodat we u beter kunnen helpen in de toekomst.

2. Publieke gegevens en gegevens via derde partijen

Bv. gegevens bekomen door wettelijke publicatieverplichtingen (bv. Belgisch Staatsblad); gegevens door u gepost op uw publiek toegankelijke sociale media, op uw website, uw blog, …; artikels in de pers verschenen of die algemeen bekend zijn in uw streek.

Robyn Verzekeringen kan ook gegevens ontvangen van o.a. klantenaanbrengers. Zij zijn dan verantwoordelijk dat de informatie rechtmatig werd bekomen en mogen worden doorgegeven aan derden.

 

Verbetering en verzet

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en foutieve informatie te verbeteren. Dit kunt u rechtstreeks via “LINK”. U kunt ons hiervoor ook een brief sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Uiteraard kunt u ook steeds via een van onze kantoren uw vraag stellen.

Bent u het niet eens met de wijze waarop Robyn Verzekeringen uw gegevens gebruikt op basis van het gerechtvaardigd belang, dan kunt u zich hier steeds tegen verzetten.

U hebt het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Ons bedrijf geeft u steeds de mogelijkheid informatie niet te ontvangen. Het volstaat om te klikken op de link onderaan de e-mail die u krijgt of een brief te sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Gegevens verwijderen

U kunt steeds aan Robyn Verzekeringen en of haar partners vragen om uw gegevens te laten verwijderen, tenzij er dwingende redenen zijn om dit niet te doen (bv. fiscale of andere wettelijke regels).


Cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen, en om deze site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook u te laten waarschuwen telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.


Verwerkers buiten de EU

Wanneer de verwerkers van persoonsgegevens buiten de EU gevestigd zijn, wordt de bescherming van de persoonsgegevens door de lokale wetgeving geregeld. Om te zorgen dat Europese regels ook in dergelijke gevallen gerespecteerd worden, bestaat het EU-US-Privacy Shield. Door lid te worden van deze organisatie verklaren bedrijven in de VS en EU de regels te volgen. Indien je persoonsgegevens door een Amerikaans bedrijf (denk aan Facebook, Google, Amazon…) gebruikt worden, zijn de Europese regels op uw gegevens van toepassing.Maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens

Enkel bevoegde medewerkers en verantwoordelijken bij Robyn Verzekeringen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Op deze wijze kunnen zij snel en accuraat reageren op uw  vraag.

Robyn Verzekeringen ziet erop toe dat de verwerkers de regels volgen van de privacywetgeving.

De verwerkers zullen enkel toegang krijgen tot de persoonsgegevens die nodig zijn binnen het kader van hun opdracht.

Daarnaast verplichten de verwerkers er zich toe om de gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken binnen het kader van hun opdracht. Bij overtreding kan Robyn Verzekeringen niet aansprakelijk gesteld worden in de plaats van de verwerker.

Robyn Verzekeringen neemt de nodige maatregelen, technisch en organisatorisch, om te vermijden dat persoonsgegevens verwerkt worden door onbevoegden, gewijzigd worden of vernietigd.


De beperkte bewaring van uw gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens voor een bepaald doel (zie hierboven). Wanneer dit doel verdwijnt, zijn de wettelijke termijnen van toepassing alvorens wij de gegevens definitief verwijderen.Uw rechten uitoefenen

Wees steeds zo specifiek mogelijk indien u uw rechten wenst uit te oefenen.


Heeft u vragen?

  • Hiervoor kunt u steeds terecht in een van onze service points.
  • Ook kunt u via info@robynverzekeringen.be uw vraag stellen.


Heeft u klachten?

  • Maak uw klacht eerst kenbaar via info@robynverzekeringen.be. Robyn Verzekeringen zal nagaan of uw klacht gegrond is. We trachten u hier steeds zo snel mogelijk te antwoorden.
  • Geven we volgens u geen of onvoldoende antwoord of reactie op uw klacht dan kunt u deze schriftelijk bevestigen
  • Bent u niet akkoord met het standpunt dat Robyn Verzekeringen inneemt in verband met uw privacy, dan kunt u terecht op de website privacycommission.be waar u ook een klacht kan indienen.