Robyn Verzekeringen

Het begrijpen en vergelijken van verzekeringspolissen is een grote zorg voor de ondernemer.

Robyn Verzekeringen is innovator op dit terrein met haar programma Inscan.

Met Inscan maakt u een reis doorheen uw verzekeringspolis en ontwikkelt u duidelijke inzichten in de algemene én de bijzondere voorwaarden.

Wat is er gedekt en wat niet? Welke bedragen worden voorzien bij schade en hoe worden die bepaald? Ook fiscale aspecten worden niet onberoerd gelaten.

Met Inscan beschikt u over een uitzonderlijk instrument om een studie van uw bedrijfspatrimonium in kaart te brengen en de verzekeringsoplossing zichtbaar te maken.

Pas dan zit u aan het stuur van uw verzekering en kunt u doordachte instructies geven.

Dit is het resultaat van een jarenlang onderzoek van de innovators bij Robyn Verzekeringen. Raadpleeg hen voor dit transparante inzicht.
Mogelijke dekkingen:

Case bijkomende waarborgen

Hoe zit het met bijkomende waarborgen? Naast de materiële schade na brand heeft u collaterale schade. Afbraak en opruiming, het eventuele verhaal van huurders, reddings- en behoudskosten, … Inscan brengt dit visueel en dankzij de simulatiemogelijkheid krijgt u inzicht als u hiervoor over- of onderverzekerd bent.

Concreet: u verhuurt een magazijnruimte aan een onderneming met dure elektronica onderdelen.  Na brand, waarbij u een aansprakelijkheid draagt,  verhaalt de huurder haar enorme schade op u. Bent u voldoende verzekerd? Werden er afspraken gemaakt in de huurovereenkomst? Inscan visualiseert dit.


 

Case BTW

Wat met de BTW? U heeft een patrimoniumvennootschap, bent eigenaar van de gebouwen en heeft een werkvennootschap. Is de patrimoniummaatschappij BTW-plichtig of niet? Moet u aldus de BTW meeverzekeren of niet?

Case verzekerde waardes

Wat gebeurt er met de verzekerde waardes? Indien het machinepark (hoewel regelmatig aangepast) reeds een aantal jaren oud is, kan de  vergoeding in werkelijke waarde niet volstaan om uw productieapparaat terug op te bouwen.

Inscan toont deze realiteit én geeft u inzicht in alternatieven. Immers, de misvatting zou kunnen zijn: ik verzeker hogere bedragen wat nodig is voor de wedersamenstelling. Dit klopt niet helemaal en Inscan legt dit voor u bloot.