Robyn Verzekeringen

Plan KMO

Uw dossier mag regelmatig eens nagezien worden. Wat is gedekt in burgerlijke aansprakelijkheid en wat niet? Ben ik verzekerd voor bedrijfsverliezen of niet?

We brengen u regelmatig een overzicht van uw verzekeringswaarborgen.

Het plan KMO van Robyn Verzekeringen brengt u een waaier aan op maat gemaakte oplossingen voor gebouwen, machines, aansprakelijkheid en andere verliezen. 

Dit is wat Robyn Verzekeringen aanstuurt: inzicht en zekerheid. Onze specialisten organiseren voor u graag een verkennend gesprek.

 


Mogelijke dekkingen:

Case burgerlijke aansprakelijkheid

Opgelet: Naast de verzekerde bedragen treft u tevens sublimieten aan. Voor deze risico’s voorziet de verzekeringsmaatschappij vaak een kleiner bedrag. Dit handelt onder meer over BROW (brand, rook, ontploffing en water), milieu, …

Wat te doen bij geval van burgerlijke aansprakelijkheid? Bij het werken met onderaannemers is het van belang de verzekerde activiteiten na te zien alsook de formulering.

Contracten met klanten en leveranciers bevatten clausules inzake verantwoordelijkheden. Deze worden best afgetoetst.

Voor meer informatie, neem contact.

 

Case arbeidsongevallen

Wat te doen bij geval van een arbeidsongeval? De arbeidsongevallenwaarborg evolueert steeds verder, maar ook onze maatschappij verandert. Uitbreidingen zijn vaak kosteloos, maar horen best vermeld te worden. Bijvoorbeeld: thuiswerk, wettelijk samenwonende partner versus wettelijk gehuwd, …

Vraag zeker raad aan onze deskundigen over de formules, zo hoeft u zich niet geremd te voelen bij een vervelende kwestie.

 

Case bedrijfsschade

Wat te doen bij geval van bedrijfsschade? Bedrijfsschadeverzekering (of ook winstverliesverzekering genoemd) zorgt na de vergoeding van de materiële zaken door de brandverzekering voor de vergoeding van de financiële gevolgschade. Immers, door het gemis aan gebouwen, machines en voorraden kunt u mogelijks geen normale exploitatie voeren, maar blijven wel de vaste kosten lopen.

Met deze waarborg gaan de reserves en het verzekeringsgeld niet verloren door de hersteltijd, maar worden ze wel geïnvesteerd in de toekomst.

Onze deskundigen bij Robyn Verzekeringen helpen u mee te bepalen welk bedrag u best verzekerd.Case brand

Wat te doen bij geval van een brand of storm? Zijn uw gebouwen en machines in nieuwwaarde? Opgelet! Als deze al enkele jaartjes oud zijn, kan bij overschrijden van een sleetdrempel van 30% toch geregeld worden in werkelijke waarde. Afhankelijk van de situatie kan dit zuur opbreken.

Omheiningen, publiciteitsborden, buitensilo’s, afdaken, muurbekledingen zijn mogelijks niet gedekt in stormschade. En wat met voorraden of machines op andere plaatsen?

De specialisten van Robyn verzekeringen hebben een goed oog in het matchen van uw bedrijf met de eigenheden van de polis.

Zo laten zij u zien welke vergoeding er komt bij schade en niet wat de polis vermeldt. Dit is een andere kijk.

Neem contact.